Cookiebeleid

Cookiebeleid van Kubat's Boxing Gym Gent

Kubat's Boxing Gent Gent met maatschappelijke zetel te Antoon Sanderusstraat, 33 9000 Gent is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij op het e-mailadres [email entiteit].

Kubat's Boxing Gym Gent vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar Kubat's Gym Gent-content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. [naam entiteit] wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op [naam entiteit] -onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst [naam entiteit] u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. [naam entiteit] wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. Kubat's Boxing Gym Gent heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “Kubat's Boxing Gym GentGent-onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die Kubat's Boxing Gym Gent aanbiedt en die toegang geven tot Kubat's Boxing Gym Gent content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid [link] van toepassing op deze verwerkingen door de cookies.

Kubat's Gym Gent kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante Kubat's Boxing Gym Gent-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.